Beste sporters, leden en ouders/verzorgers,

Op 13 oktober was er opnieuw een persconferentie over de Corona-epidemie. De maatregelen geven ons ruimte en mogelijkheden om te blijven sporten. Met name voor onze jeugdige sporters kan er veel gesport blijven worden.

Lees hieronder wat het nieuwe maatregelen pakket betekent voor onze lessen:

1. Maximaal 30 personen per zaal

We hanteren een maximum van 30 personen per zaal. Dit is in al onze lessen het geval en kan er dus volgens het normale lesrooster worden geturnd.

2. 18 jaar en ouder: Sporten op 1,5 meter afstand en met een max van 4 personen voor contactsporten

Recreatie en selectie turnen

Deze lessen voor kinderen tot 18 jaar gaan gewoon door. We houden rekening met de 1,5 m afstand voor trainers onderling. Ouders geven hun kind af bij de voordeur van de accommodatie. De enige volwassenen die binnen mogen komen zijn onze 18+ turnsters. 

Volwassen groepen 

Helaas zien we geen mogelijkheden om de SportFit groepen op een verantwoordelijke manier door te laten gaan. Daarnaast hebben wij door Covid-19 nog geen vervanging gevonden voor de bootcamp / SportFit groep op de maandag. Dit betekent helaas dat alle SportFit groepen met ingang van 14 oktober voor in ieder geval vier weken komen te vervallen. 

3. Vangen bij turnlessen

Onze coaches hebben de opdracht gekregen om ‘zeer terughoudend’ te zijn met het vangen van turnelementen. Dit kan betekenen dat de lessen aangepast moeten worden omdat alle aangeboden situaties en oefeningen zelf uitgevoerd dienen te worden.

4. Gezondheidsonderzoek

Bij aanvang van de lessen wordt verwacht dat iedereen zich houdt aan de gezondheidsadviezen van de RIVM. Dit betekend dat alle sporters vanaf 13 jaar en ouder thuis blijven bij klachten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Gezondheidscheck van het RIVM. https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 

5. Wedstrijdsport

Het Rayon heeft bekend gemaakt dat de wedstrijden in het jaar 2020 niet meer door zullen gaan. Wij zoeken hiervoor nog een gepaste vervanging, die binnen de lessen van DGV kan plaatsvinden. 

We rekenen op jullie begrip!

Namens,

Diemer Gymnastiek Vereniging