We hopen dat het u goed gaat, ondanks de vreemde tijd waarin we ons bevinden.

Het is helaas weer zover: er zijn nieuwe corona maatregelen! En, die gaan al heel snel in, namelijk vandaag, zondag 28 november!
U heeft ongetwijfeld bedacht dat deze nieuwe maatregelen ook effect hebben op de trainingen die we u en/of uw kinderen bieden. En dat klopt: álle sportlocaties sluiten vanaf vandaag om 17 uur. Goed nieuws is: we gaan proberen om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan.

We hebben nog even tijd nodig om uit te zoeken wat er mogelijk is en om dat met de  trainers te bespreken, voor de lessen die dag en de dagen en weken daarna. We hebben het plan om de lessen voor 17 uur zo veel mogelijk door te laten gaan met aanpassingen. Ook wordt er gekeken wat er op zaterdagen en zondagen mogelijk is. We zullen de verschillende groepen hierover zo goed en snel mogelijk berichten.

ATTENTIE

Houd daarom zo goed mogelijk uw mailbox, de club assistent app, uw appgroep en de website in de gaten voor de nieuwe roosters.

We hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Heel snel meer.