Onze turnlessen worden bezocht door leden tussen de 6 en 25 jaar. In de turntrainingen staat de klassieke turnsport centraal. Turnen is goed voor het lichaam omdat het een beroep doet op alle aspecten van bewegen. Kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie moeten allen worden aangesproken. Onze trainers zijn zich er goed van bewust dat trainen alleen effect heeft als er met plezier gesport wordt. Zij zullen er dan ook alles aan doen om ieder maximaal te laten presteren op zijn of haar eigen niveau.

Zie ons lesrooster voor de diverse groepen.